اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان فارس

تاریخ: 03 شهریور 1398

حضور هنرمندان و صنعت گران استان فارس در سی دومین نمایشگاه بین المللی تهران

 

 

هنرمندان و صنعت گران استان فارس در سی دومین نمایشگاه بین المللی تهران  حضور خواهند داشت.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی  استان فارس به نقل از معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی فارس، سی و دومین نمایشگاه،  میزبان حضور هنرمندان و صنعتگران استان فارس می باشد.

بنابراین گزارش؛ هنرمندان و صنعتگران استان فارس در سالن های11 و 10و9 و8 و 4 پذیرای علاقمندان خواهد بود .

این غرفه ها شامل غرفه تخصصی نشان جغرافیایی بین االمللی منبت آباده و خاتم شیراز و2غرفه اختصاصی شهر ملی صنایع دستی شیراز و شهر جهانی منبت آباده در سالن 25 A وB  است .

شایان ذکر است تاریخ برگزاری3 لغایت 9 شهریور محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران است.

روتیتر