اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان فارس

تاریخ: 03 آذر 1398

مهارت تهیه "حلوای سی ین ارسنجان" در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ثبت شد

 

 

مراتب ثبت مهارت تهیه "حلوای سی ین ارسنجان" در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس به استاندار فارس ابلاغ شد.

 

به گزارش روابط عمومي اداره کل ميراث فرهنگي، صنایع دستی و گردشگری فارس؛  دکتر علی اصغر مونسان وزیر میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مراتب ثبت مهارت تهیه "حلوای سی ین ارسنجان" در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس را به عنایت اله رحیمی  استاندار فارس ابلاغ كرد.

بنابر این گزارش، در نامه‌ دکتر علی اصغر مونسان آمده است: « نظر به اجرای ماده 12 کنوانسیون بین المللی حفظ میراث فرهنگی ناملموس؛ الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور مصوب سال 1384 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن و ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی با موضوع میراث فرهنگی ناملموس، (( مهارت تهیه حلوای سی ین )) متعلق به استان فارس، شهر ارسنجان ، بخش مرکزی شهر ارسنجان به شماره 2008 در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس به ثبت رسید.»

روتیتر