اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان فارس

تاریخ: 25 فروردین 1399

25 اقامتگاه بوم‌گردی در فارس ایجاد می‌شود

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس، مصیب امیری گفت :« افزایش اقامتگاه بوم‌گردی راهکاری مناسب برای توسعه گردشگری در شهرستان‌ها و مناطق کمتر شناخته شده است.»

او تصریح کرد:« تاکنون در زمان حاضر ۱۲۸ اقامتگاه بوم‌گردی در استان فعالیت دارد و سعی داریم با افزایش  تعداد متقاضیان راه‌اندازی اقامتگاه‌های بوم‌گردی در استان این تعداد را تا پایان سال ۹۹ به بیش از ۱۵۰ واحد افزایش دهیم .»

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس گفت:« گردشگری ابعاد متنوع و متعددی را در برمی‌گیرد که بخشی از آن به صورت مستقیم و بخش مهمی از آن هم به صورت غیرمستقیم در رونق تولید و اشتغال‌ نقش اساسی دارد.»

روتیتر