اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان فارس

تاریخ: 05 اسفند 1399

کشف یک پایه ستون تاریخی در شهرستان بیضا

به گزارش روابط اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس، راضیه زارع روز 5 اسفندماه ۱۳۹۹ اظهار کرد: «طی عملیات تسطیح زمین در سالیان قبل برای احداث یک باسکول در روستای بابلبام این شهرستان این پایه ستون تاریخی به‌صورت اتفاقی کشف‌ شده است.»

او ادامه داد: «طی پایش مناطق مختلف این شهرستان این پایه ستون تاریخی برای بررسی‌های بیشتر در اختیار اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بیضا قرار گرفته است.»

زارع بیان کرد: «در این منطقه پایه ستون‌های مشابه نیز کشف شده که آخرین مورد آن سال گذشته بوده است و بر اساس گزارش یگان حفاظت میراث‌فرهنگی به مجموعه میراث جهانی تخت جمشید ارسال‌ شده است.»

روتیتر