اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان فارس

تاریخ: 16 اردیبهشت 1398

مجوز فعالیت یک شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی شیراز لغو شد

مجوز فعالیت شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی کیان هفت آسمان نوین شیراز لغو شد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس،  به استناد ماده 54 مقررات اجرایی- انضباطی، فعالیت شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی کیان هفت آسمان نوین با مدیر عاملی سارا گرامی خوب در شیراز لغو شد.

بنا بر این گزارش؛ مجوز فعالیت شرکت  مذکور لغو گردیده و می بایست وفق ماده 18 آیین نامه نظارت بر فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی اصل پروانه را ظرف مدت 10 روز  به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس مسترد نماید و در صورت مشاهده فعالیت شرکت مذکور، ضوابط قانونی لازم اعمال خواهد شد .

روتیتر