اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان فارس

تاریخ: 13 خرداد 1400

توسعه مناسبات با ایران در دستور کار است

به‌گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس، رمضان رحیم‌زاده، وزیر کشور تاجیکستان امروز ۱۳ خردادماه ۱۴۰۰ در جریان سفر به استان فارس در بازدید از مجموعه جهانی تخت جمشید، اظهار کرد: «دگرگونی دنیا از اینجا سرچشمه گرفته و این تاریخ تمدن بشر است.»

 وزیر کشور تاجیکستان، با بیان اینکه به دنبال گسترش هرچه بیشتر روابط خود با کشور ایران هستیم گفت:  «قطعاً این روابط در آینده بهتر نیز خواهد شد.»

او ادامه داد: «مردم دو کشور به هم نزدیک هستند و رفت و آمد برقرار است و همکاری‌هایی که در ساختارهای گوناگون هر دو دولت و کشور ایجاد شده، این روابط را نزدیک تر و گسترده تر کرده است.»

رحیم‌زاده افزود: «فکر می‌کنیم که هرچه محدودیت‌ها کمتر و مسیر ارتباط مردم دو کشور هموارتر شود، در مجموع روابط دو کشور نیز گسترده‌تر خواهد شد.»

استاندار فارس نیز در این بازدید، موضوع زبان، فرهنگ و تمدن را از نقاط مشترک و برجسته دو کشور دانست و گفت: «وجود چنین مشترکاتی، این امکان را فراهم کرده است که در زمینه فرهنگی و اقتصادی، گسترش روابط را دنبال کنیم.»

عنایت‌الله رحیمی افزود: «مجموعه کشورهای فارسی زبان از یک تمدن مشترک برخوردار هستند و احساس غربت و بیگانگی با هم ندارند.»

او ادامه داد: «این منجر می‌شود که بتوانیم در زمینه فعالیت‌های فرهنگی و فعالیت‌های اقتصادی مانند توریسیم، توریسم درمانی، کشاورزی و صنایع معدنی ارتباط خوبی داشته باشیم.»

جمشید معینی، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس در حاشیه این بازدید با تأکید بر اینکه صلح و دوستی میان دو ملت از سیاست‌های شفاف مقامات ایرانی است، مطرح کرد: «دولتمردان ما به صورت مداوم خواستار برقرار بودن ارتباطات گوناگون با کشورهای دنیا به ویژه همسایگان هستند؛ چرا که در دوران فراز تاریخی، پیوندهای مشترک متعددی در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بین دو کشور حاکم بوده است.»

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس در ادامه با اشاره به مصادیق پیوندهای فرهنگی مشترک ایران با تاجیکستان، بیان کرد: «از ارتباطات عمیق فرهنگی دو ملت می‌توان به اشتراک زبان پارسی و همچنین مذهب و جشن‌های ایرانی نظیر نوروز و یلدا نام برد که منابع ارزشمندی در توسعه فرهنگی و تولید ثروت ملی برای ما محسوب می‌شوند.»

او گفت: «با نگاهی دیگر به ارتباطات فرهنگی امکان افزایش همکاری‌ها در زمینه‌های حفاظت و مرمت، رویدادهای آیینی، جشن‌های  ملی و فراوانی مشترک، تربیت تکنسین و پذیرش دانشجو و همچنین تعریف فصل‌های پژوهشی مشترک بین دو کشور وجود خواهد داشت که می‌تواند منجر به همکاری پایداری برای  تأمین منافع ملی طرفین در حوزه میراث‌فرهنگی باشد.»

معینی ادامه داد: «با توجه به تنوع آب و هوایی و ظرفیت غنی آثار فرهنگی و طبیعی بی‌بدیلی که در استان فارس و همچنین در مرکز آن، شهر شیراز وجود دارد می‌توان این منطقه را به عنوان قطب گردشگری ایران با برنامه‌ریزی‌های هدفمند برای توسعه صنعت گردشگری مورد بهره‌برداری قرار داد و بهار مشترک ارتباطات فرهنگی را محقق کرد.»

در این برنامه، بازدیدکنندگان از مسیرهای گردشگری میراث جهانی تخت جمشید که شامل مجموعه آپادانا، مجموعه صدستون، خزانه و کاخ ها و محوطه‌های مختلف بود، بازدید کردند.

روتیتر:  وزیر کشور جمهوری تاجیکستان در بازدید از مجموعه جهانی تخت‌جمشید