اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان فارس

تاریخ: 10 مهر 1401

پیشنهاد ثبت 5  اثر طبیعی استان فارس

 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس از پیشنهاد ثبت 5  اثر طبیعی استان جهت ثبت در فهرست آثار طبیعی کشور خبر داد.

روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس، سید مؤید محسن نژاد امروز 10 مهرماه ۱۴۰۱ اظهار کرد : در راستای اهمیت بخشی و پاسداشت آثار طبیعی و حفاظت از مواریث و چشم اندازهای طبیعی در استان فارس ، 5 پرونده حفظ و احیای آثار  طبیعی تهیه و به اداره کل ثبت آثار، حفظ و احیای میراث طبیعی کشور ارسال گردیده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس افزود: . آثار طبیعی در طول حیات فرهنگی خود شرایط آب و هوایی متفاوتی را سپری نموده و در برابر انواع تنش های زیست محیطی پایداری نشان داده اند. 

محسن نژاد افزود : درخت چنار کهنسال تیرونجان ، درخت کهنسال سرو کلانی، نرگس زار طبیعی جره و بالاده، نرگس زار طبیعی بلبلک و چشمه های هفت برم از آثار ثبت طبیعی استان هستند که اقدامات مدیریت، حفاظت، ساماندهی و احیا در آنها صورت پذیرفته است. برنامه های مزبور با هدف حفاظت و بسترسازی جهت توسعه گردشگری پایدار در مناطق انجام شده است.

 

 

 

روتیتر