دوشنبه 03 اردیبهشت 1380

مشاهده آرشیو

(آرشیو ماه دی 1396)

تخصيص 100 هزار يورو از طرف موسسه هنكل آلمان براي نگهداري و حفاظت از مردان نمكي

مديركل ميراث فرهنگي زنجان

تخصيص 100 هزار يورو از طرف موسسه هنكل آلمان براي نگهداري و حفاظت از مردان نمكي

مديركل ميراث فرهنگي زنجان گفت: موسسه هنكل آلمان 100 هزار يورو از طريق دانشگاه بوخوم جهت نگهداري ، حفاظت و تجهيز سالن مردان نمكي موزه باستان شناسي زنجان در نظر گرفته است كه تا پايان سال جاري محقق مي شود. به گزارش روابط عمومي ادا...