یکشنبه 10 مرداد 1400

اطلاعیه مزایده عمومی 27 باب حجره طبقه همکف و اول تیمچه صرافیان آباده ششمین بازارچه دائمی صنایع دستی کشور

  • تاریخ بازگشایی: 1398/07/20
  • توضیحات: اطلاعیه مزایده عمومی 27 باب حجره طبقه همکف و اول تیمچه صرافیان آباده ششمین بازارچه دائمی صنایع دستی کشور
    بدینوسیله به اطلاع کلیه افراد حقیقی و حقوقی شاغل در صنایع دستی می رساند اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان فارس و شهرداری آباده برای چهارمین سال فعالیت بازارچه دائم صنایع دستی در مجموعه تیمچه صرافیان قصد واگذاری حجره ها به مدت سه سال و بر اساس شرایط مندرج در آگهی بصورت مزایده و انعقاد قرار داد را از طریق شبکه تدارکات الکترونیک دولت ( https//www.setadiran.ir) دارد . لذا جهت آگاهی از نحوه برگزاری مزایده به اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان آباده مراجعه فرمایید . ضمنا مهلت ثبت اسناد و مدارک و شرکت در مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/7/20می باشد .
فايل فراخوان WhatsApp Image 2019-10-02 at 08.43.04