یکشنبه 10 مرداد 1400

آگهي مزایده عمومی شماره 115/م ز/98

 • نوع معامله: مزایده
 • شماره: 115/م ز/98
 • مهلت خرید اسناد: 1398/09/09
 • تاریخ بازگشایی: 1398/09/23
 • توضیحات: آگهي مزایده عمومی شماره 115/م ز/98
  نوبت اول: 5/9/98
  نوبت دوم: 6/9/98
  اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان فارس در نظر دارد خودروهای مآزاد خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت الکترونیکی به فروش رساند .
  زمان انتشاردرسایت :ساعت 30/7 صبح 5/9/98 آخرین مهلت دریافت اسناد :ساعت 30/14 روز 9/9/98
  آخرین مهلت ارسال پیشنهاد : ساعت 13 روز 21/9/98 تاریخ بازگشایی : ساعت 9 صبح 23/9/98
  نشانی شیراز ،خیابان رودکی ،خیابان داوری ، واحد امورقراردادها ی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری فارس لازم به ذکراست هزينه ،کارشناسی دادگستری وکلیه هزینه های نقل وانتقال وخلافی،عوارض شهرداری ،شماره گذاری وبیمه به عهده برنده مزایده خواهد بود.
  ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است :
  1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد وکلیه مراحل فرایند مزایده شامل پرداخت تضمین شرکت در مزایده ، ارسال پیشنهاد قیمت ،بازگشایی پیشنهاد ها ،اعلام به برنده ، واریز وجه مزایده وتحویل کالا در بستر سامانه مذکور انجام می پذیرد مبلغ تضمین شرکت در مزایده 70.000.000 ریال می باشد
  2- علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) با شماره مرکز تماس 41934-021 تماس ویا به آدرس اینترنتی www.setadiran.irمراجعه نمایند
  1- خودرو سواری نیسان رونیز مدل 83 رنگ سورمه ای متالیک

  امور قراردادهاي اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري فارس • محل دریافت اسناد: نشانی شیراز ،خیابان رودکی ،خیابان داوری ، واحد امورقراردادها ی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری فارس