شنبه 09 مرداد 1400

فراخوان عمومی شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار به ‌منظور واگذاری طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای به بخش ‌غیردولتی

 • تاریخ بازگشایی: 1399/04/31
 • توضیحات: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نظر دارد در اجرای ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‌(2)، عملیات ساخت، مرمت ، احیاء و حق بهره‌برداری پروژه‌های مطروحه درجدول ذیل را با شرایط مندرج در اسناد فراخوان به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید :
  استـان شهرستان عنوان پروژه
  (خانه تاریخی) کاربری حجم منابع مالی مورد نیاز برای احداث و یا تکمیل پروژه

  فارس شیراز مجموعه بصیری¬ها
  (شامل 28باب خانه واقع در بافت تاریخی شهر شیراز که بهره¬برداری از آن در قالب یک بسته سرمایه-گذاری واگذار می¬گردد.) اقامتی (هتل )4باب 839،700،000،000
  اقامتگاه سنتی 8 باب
  بازار تجاری 5 باب
  پذیرایی و سفره خانه سنتی 5باب
  فرهنگی 5 باب
  تجاری 1 باب

  - متقاضیان شرکت در این فراخوان می‌بایست اسناد فراخوان را از تاریخ چاپ آگهی حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 17/04/1399 از اداره کل پشتیبانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی واقع در تهران، خیابان آزادی، تقاطع یادگار امام (تلفن : 61063440-021 و 61063828-021) یا اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس واقع در استان فارس، شهر شیراز، بلوار مدرس روبروی خیابان فضیلت (تلفن : 37274510-071)، دریافت و پس از تکمیل در چارچوب ضوابط، حداکثر تا پایان وقت اداری(ساعت:00/16) روز سه شنبه مورخ 31/04/1399 به دبیـرخانه مرکزی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در تهران تحویل داده، رسید دریافت نمایند.
  - براساس بند(2) مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 06/05/1397 درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قراردادهای واگذاری تا 10 سال از زمان واگذاری یا بهره برداری، از معافیت مالیاتی موضوع تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 برخوردار خواهد شد.

  مراحل فرآیند واگذاری پروژه طی 2 مرحله به شرح ذیل اجرا می گردد:
  1- ارزیابی صلاحیت سرمایه¬گذاران شامل بررسی صلاحیت و اهلیت مالی، فنی و عمومی سرمایه¬گذاران (مجموعه اسناد و مدارک محتوای پاکت ارزیابی صلاحیت) خواهد بود که پس از ارزیابی مستندات ارائه شده، اشخاص واجد صلاحیت که حد نصاب امتیاز لازم(60امتیاز) را کسب نموده¬اند به عنوان فهرست کوتاه انتخاب می شوند.
  2- مرحله دوم ارزیابی طرح تجاری پروژه می¬باشد که پس از تعیین فهرست کوتاه در مرحله اول از افرادی که در مرحله ارزیابی صلاحیت امتیاز لازم را کسب نموده¬اند دعوت به عمل آمده تا نسبت به ارائه تضامین شرکت در فرآیند واگذاری و ارائه طرح تجاری پروژه جهت بررسی نهایی اقدام نمایند.
  3- در چارچوب اجرای تبصره 19 قانون سال 99 حداکثر تا سقف مبلغ 000/250 میلیون ریال "بمیزان حداکثر %30 هزینه ساخت" به عنوان کمک دولت در قالب اسناد خزانه اسلامی با سررسید دو ساله به سرمایه گذار اعطاء میگردد.
  لازم به ذکر است فایل اسناد فراخوان از تاریخ انتشار آگهی، در وب‌سایت رسمی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به نشانی اینترنتی www.mcth.ir قابل دسترسی و دریافت می‌باشد.


  دبیرخانه کارگروه ماده 27 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

فايل فراخوان اسناد و قرارداد نهایی